اتمام دور چهارم تربیت فعالان فرهنگی قلعه گنج

از بین حدود ١٠٠ نفر از متقاضیان شرکت در دور چهارم فعالان فرهنگی‌؛
۶٣ نفر از عزيزان گزینش شدند، که پس از گذراندن دوره و برگزاری آزمونها ۴۶ نفر موفق شدند به جمع فعالان فرهنگی قلعه گنج بپیوندند.

?از ویژگی های مهم این دوره به موارد زیر می توان اشاره کرد:
١. فشرده بودن (در قالب ۴ اردوی آموزشی یک روزه، چند جلسه رفع اشکال و مباحثه در مناطق مختلف با حضور استادیارها، مطالعات و تمرینات فردی)
٢. فراهم کردن امکانات آموزشی و تکیه بر تلاش فردی خود متقاضیان
٣. استفاده حداکثری از توان اساتید بومی و بهره بردن از فعالان فرهنگی موفق دوره های گذشته بعنوان استاد و استادیار.

✅ بحمدلله همینک این توان و قابلیت در مجموعه فعالان فرهنگی قلعه گنج بوجود آمده است که دوره های بعدی تربیت فعالان فرهنگی بطور کامل توسط نیروهای بومی تربیت شده، مدیریت و اجرا شود.

 

photo_2017-07-02_09-29-36  photo_2017-07-02_09-29-40  photo_2017-07-02_09-29-43 photo_2017-07-02_09-29-33  photo_2017-07-02_09-29-49  photo_2017-07-02_09-29-52  photo_2017-07-02_09-29-29  photo_2017-07-02_09-29-46