اعزام تعدادی از زلزله زدگان کرمانشاه و خادمین زلزله زدگان به مشهد مقدس

فروردین ۱۳۹۷

photo_2018-04-15_12-02-44