اعزام هیأت فاطمیون شهدای گمنام شهرستان قلعه گنج به جبهه های جنوب

فروردین ۱۳۹۷

photo_2018-04-15_12-08-49  photo_2018-04-15_12-08-52  photo_2018-04-15_12-08-34