اعزام یک دندانپزشک از تهران و ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در منطقه محروم سید طاهرالدین واقع در شهرستان بم.

طی ۳ روز ۱۶۰ بیمار درمان شدند.