اعزام ۴۴ نفر از ایتام شهرستان رودبار کرمان و ۴۵ نفر از زنان سرپرست خانوار شهرستان منوجان کرمان به مشهد مقدس

اعزام ۴۴ نفر از ایتام شهرستان رودبار کرمان و ۴۵ نفر از زنان سرپرست خانوار شهرستان منوجان کرمان به مشهد مقدس
🔅 همگی این عزیزان مشهد اولی بودند.

 

photo_2018-01-27_16-46-11