اعزام ۴۴ نفر از بخش زهکلوت شهرستان رودبار جنوب کرمان به مشهد مقدس

🔸اعزام ۴۴ نفر از بخش زهکلوت شهرستان رودبار جنوب کرمان
به مشهد مقدس در دی ماه ۹۶
با همکاری خیرین و بنیاد علمی فرهنگی صدر
🔅 همگی این عزیزان مشهد اولی بودند.

 

photo_2018-01-27_16-43-20