اعزام ۴۴ نفر از شهرستان بزمان استان سیستان و بلوچستان به مشهدمقدس

فروردین ۱۳۹۷
🔅 اکثر این عزیزان مشهد اولی بودند.

 

photo_2018-04-15_12-06-01