اعزام ۴۴ نفر از شهرستان کهنوج جنوب کرمان به مشهدمقدس در بهمن ماه ۹۶

🔸اعزام ۴۴ نفر از شهرستان کهنوج جنوب کرمان به مشهدمقدس در بهمن ماه ۹۶
با همکاری خیرین و طرح مهر درخشان آستان قدس رضوی
🔅 اکثر این عزیزان مشهد اولی بودند.

 

photo_2018-02-03_12-15-58