اعزام ۸۰ نفر از مستبصرین به مشهدمقدس در اسفندماه ۹۶

🔅 اکثر این عزیزان مشهد اولی بودند.

 

photo_2018-04-15_11-59-29