انتقال دامداری به مکان بزرگتر و اشتغال ۱۲ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی

بحمدالله با کمک پانصد میلیونی یک موسسه خیریه، دامداری گروه را به یک دامداری بزرگتر در همان روستا انتقال دادیم و تعدادی دیگر دام خارجی خریداری کردیم و ۹ نفر دیگر از عزیزان تحت پوشش بهزیستی استان کرمانشاه در این دامداری مشغول به کار شدند.
بنابراین در حال حاضر در مجموعه پرورش دام و پرورش بوقلمون ۱۲ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی استان کرمانشاه مشغول کار می باشند.
خداوند به همه بانیان، خیر و برکت و سلامتی عنایت فرماید.

 

IMG_20180827_125224_545  IMG_20180827_124949_401  IMG_20180827_124953_478  IMG_20180827_124958_757  IMG_20180827_125001_878  IMG_20180827_125004_758  IMG_20180827_125007_186  IMG_20180827_125103_896  IMG_20180827_125134_487  IMG_20180827_125214_157  IMG_20180827_125218_127  IMG_20180827_125221_657