بازدید آیت الله علما، امام جمعه و نماینده رهبری در استان کرمانشاه به همراه مدير کل بهزیستی و رئيس سازمان دامپزشکی و معاون امور دام استان کرمانشاه از دامداری گروه جهادی منادیان رحمت

photo_2018-08-05_11-13-32