تحویل هفت جهیزیه جهت هفت دختر نیازمند شهرستان محروم قلعه گنج

با حمایت خیّرین ارجمند در بهمن سال ۱۳۹۶ هفت سری جهیزیه برای ۷ دخترخانم نیازمند شهرستان محروم قلعه گنج تهیه و به ایشان تحویل شد.

 

photo_2017-08-08_11-18-08-225x300  photo_2016-10-08_08-44-15-copy-300x225