توزیع ۱۵۰ کیسه آرد در شهرستان قلعه گنج بانی : موسسه خیریه حضرت ولیعصر(عج)

photo_2018-03-18_15-07-50  photo_2018-03-18_15-07-53  photo_2018-03-18_15-07-56