توزیع ۸۰ سبد غذایی در شهرستان قلعه گنج و ویزیت رایگان بیماران توسط دو پزشک نیکوکار از تهران

photo_2018-03-18_15-14-21  photo_2018-03-18_15-14-25  photo_2018-03-18_15-14-28