جلسات هفتگی انس با ثقلین جهت ۲۳۰۰ کودک و نوجوان قلعه گنجی

جلسات هفتگی انس با ثقلین جهت ۲۳۰۰ کودک و نوجوان قلعه گنجی و رقابت های ورزشی بین این عزيزان در طرح ثقلین۵.

طرح فعالان فرهنگی(تربیت، بکارگیری و توانمندسازی نیروهای بومی)؛ مهمترین طرح گروه جهادی منادیان رحمت است.

 

photo_2018-01-27_16-39-07 photo_2018-01-27_16-39-14 photo_2018-01-27_16-39-17 photo_2018-01-27_16-39-21 photo_2018-01-27_16-39-11 photo_2018-01-27_16-38-50 photo_2018-01-27_16-38-54 photo_2018-01-27_16-38-57 photo_2018-01-27_16-39-00 photo_2018-01-27_16-39-04