راه اندازی فروشگاه محصولات لبنی بز

در ادامه کارآفرینی در استان کرمانشاه، بحمدالله فروشگاه محصولات لبنی بز هم راه اندازی شد و چهار نفر از خانمهای تحت پوشش بهزیستی در این فروشگاه مشغول به کار شدند.
بنابراین تا کنون به لطف خداوند متعال و کمک نیکوکاران عزیز، ۱۶ نفر از عزیزان تحت پوشش بهزیستی در دو دامداری و یک فروشگاه شاغل شده اند.
خداوند به همه بانیان خیر و برکت و سلامتی و عافیت در دین عنایت فرماید.

IMG_20180910_025034_728  IMG_20180909_101117_921  IMG_20180909_101121_065  IMG_20180909_101124_290  IMG_20180909_101126_841