شروع ساخت مجتمع آموزشی فرهنگی “پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلّم” در شهرستان محروم قلعه گنج

بحمدالله بعد از اتمام ساخت مجتمع آموزشی فرهنگی پیامبر رحمت در شهرستان رودبار در جنوب کرمان، این بار ساخت دبیرستان شبانه روزی در مرکز شهرستان محروم قلعه گنج در جنوب کرمان را شروع کردیم.
موقعیت این مدرسه در بلوار علوی و حدودا در کنار هتل کپری قلعه گنج و استخر و پارک تازه تاسیس قلعه گنج می باشد.