طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی ثقلین ۵

به فضل الهی طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی ثقلین ۵ با پیگیری و تلاش سرگروه های بومی، توسط ١۴۴ نفر از فعالان فرهنگی قلعه گنج آغاز شد.

طرح فعالان فرهنگی(تربیت، بکارگیری و توانمندسازی نیروهای بومی)؛ مهمترین طرح گروه جهادی منادیان رحمت است.

 

photo_2017-12-18_10-28-59  photo_2017-12-18_10-29-05  photo_2017-12-18_10-29-10  photo_2017-12-18_10-29-14  photo_2017-12-18_10-29-17  photo_2017-12-18_10-29-21