مراسم آغازین سال تحصیلی جدید در دبیرستان پیامبر رحمت (ص) برگزار شد

بحمدالله سال دوم را هم شروع کردیم و شصت دانش آموز در پایه هفتم (از بین ۲۰۰ متقاضی) پذیرش شدند و شصت دانش آموز سال گذشته به پایه هشتم رفتند.
به لطف خداوند متعال مدرسه موفقیت های زیادی در سال گذشته داشت از جمله اینکه در اکثر آزمونهایی که در سطح شهرستان رودبار برگزار شد رتبه اول شدیم.
در حال حاضر ‌۱۲۰ دانش آموز پسر داریم که حداقل ۷۰ نفر از این عزیزان فقیر شرعی هستند و توان پرداخت هیچ مبلغی را ندارند.
هزینه تحصیل هر دانش آموز در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ سه میلیون تومان می باشد که اکثر آن توسط خیرین عزیز تامین شده است.
ضمنا به تمامی دانش آموزان نهار و به ۳۵ نفر دانش آموز که شب در مدرسه میمانند صبحانه و شام هم داده میشود.