شروع طرح ثقلین ۶

بحول و قوه الهی طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی ثقلین ۵ با پیگیری و تلاش سرگروه های بومی و ١۴۴ نفر از فعالان فرهنگی و با حضور بیش از ۲۳۰۰ کودک و نوجوان قلعه گنجی در اردیبهشت ماه به پایان رسید.
و همینک فعالان فرهنگی قلعه گنج مشغول برنامه‌ریزی و مقدمات شروع طرح ثقلین۶ جهت تابستان می‌باشند.

طرح فعالان فرهنگی(آموزش، بکارگیری و توانمندسازی نیروهای بومی)؛ مهمترین طرح گروه جهادی منادیان رحمت است.

IMG_20180617_134038_705